Lillstintans Den Där Disa "Noppa" Poäng + 235

Finsk Mentaltest, Karkkila 10.5.2009

Domare: Bengt Söderholm & Tarja Matsuoi


Dådkraft
koeff 15
Obefintlig -3 Obetydlig -2 Liten -1 Måttlig +1 Stor +2 Mycket stor +3
      Noppa  

Skärpa
Koeff 1
Stor med kvarstående aggressivitet -3 Måttlig med kvarstående aggressivitet -2 Liten med kvarstående aggressivitet -1 Liten utan kvarstående aggressivitet +1 Stor utan kvarstående aggressivitet +2 Måttlig utan kvarstående aggressivitet +3
          Noppa

Försvarslust
Koeff 1
Okontrollerad -3 Mycket stor -2 Ovillig -1 Liten +1 Stor +2 Måttlig +3
          Noppa

Kamplust
Koeff 10
Obefintlig - 3 Obetydlig -2 Liten -1 Mycket stor +1 Måttlig +2 Stor +3
          Noppa

Nervkonstitution
Koeff 35
Höggradigt nervös -3 Nervös -2 Något nervös -1 Nervösa tendenser +1 Relativt nervfast +2 Nervfast +3
        Noppa  

Temperament
Koeff 15
Slö - 3 Något slö -2 Impulsiv -1 Mycket livlig +1 Mindre livlig +2 Livlig +3
          Noppa

Hårdhet
Koeff 8
Mycket vek -3 Vek -2 Mycket hård -1 Något vek +1 Hård +2 Måttligt hård +3
          Noppa

Tillgänglighet
Koeff 15
Lömsk - 3 Aggressiv -2 Reserverad -1 Överdrivet tillgänglig +1 Mindre tillgänglig +2 Tillgänglig, öppen +3
          Noppa

Skottfasthet
Skotträdd - Skottberörd - Skottfast +
    Noppa +++

<< Tillbaka